ЗАХИАЛГА
Алхам 1: Банк
:: Гүйлгээ хийх банк ::
Голомт банк, ХАС банк, ЗООС банк, Капитрон банкны дотоодын VISA, Master картууд болон гадаадын VISA, Master картуудаар гүйлгээ хийх боломжтой.
ХХБанк, Монгол Шуудан Банк, Улаанбаатар Банкны дотоодын VISA карт болон гадаадын банкуудын VISA, VISAPLUS картуудаар гүйлгээ хийх боломжтой.
Алхам 2: Сонин захиалах
:: Захиалгын хугацаа ::
Сарын захилгын үнэ 5000 Төгрөг
Улирлын захиалгын үнэ 10000 Төгрөг
:: Захиалга эхлэх огноо ::
Та өөрийн захиалгыг эхлэх огноог сонгоно уу.
(Хуанли)
Алхам 3: Хувийн мэдээлэл
:: Сонин хүлээн авах хаяг ::
*E-mail хаяг:   
*E-mail хаяг дахин оруулах:   
*Овог :
*Нэр:
*Хот:
*Улс:
*Утас :
Хаяг:
Алхам 4: Төлбөр, тооцоо

"Зууны мэдээ " ЦАХИМ ЗАХИАЛГЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖУРАМ1. Ерөнхий заалт

  1. http://zuuniimedee.imedia.mn нь "Зууны мэдээ " сонины интернет худалдааны албан ёсны вэбсайт бөгөөд энэхүү нөхцөл, журмаар уг вэбсайтаар үйлчлүүлэх, худалдан авалт хийхэд үүсэх харилцааг зохицуулахад оршино.
  2. Энэхүү нөхцөл нь хэрэглэгч худалдан авалт хийх, вэбсайтаар үйлчлүүлэхээсээ өмнө хүлээн зөвшөөрч баталгаажуулсны үндсэн дээр хэрэгжинэ.
  3. Энэхүү үйлчилгээний нөхцлийн хэрэгжилтэнд "Зууны мэдээ " сонин /цаашид байгууллага гэх/ болон хэрэглэгч /цаашид хэрэглэгч гэх/ хамтран хяналт тавина.


2. Вэбсайт түүний үйл ажиллагаа

  1. http://zuuniimedee.imedia.mn вэбсайт нь байнгын ажиллагаатай байж, тогтмол шинэчлэгдэн, зөвхөн интернетээр худалдаа явуулах зорилготой байна.
  2. Уг сайтын загвар болон цахим хэлбэрээр сонин унших хэсэг зэрэг нь "Хязгааргүй Шийдэл" ХХК-ий өмч бөгөөд энэхүү вэб сайтын лого, нэр бусад загварыг хуулах, олшруулах, дуурайх, өөр бусад ямар ч зүйлд ашиглахыг хориглоно.
  3. Вэбсайтын хөтлөлт, түүний аюулгүй байдал, вэбсайтын хэрэглэгчдийн мэдээллийн нууцлалыг байгууллага бүрэн хариуцна.
  4. Энэхүү журмын бүх нөхцлийг вэбсайтанд тусгасан байна.
  5. Вэбсайт өдөр бүр 24 цагийн ажиллагаатай байх бөгөөд бүх үйлчилгээ уг хугацаанд автоматаар хийгдэж байна.
  6. Байгууллага вэбсайтын мэдээллийн шинэчлэл, үнийн шинэчлэл, урамшуулал болон шинэ үйлчилгээний мэдээлэл зэргийг бүрэн хариуцна.
  7. Хэрэглэгч вэбсайтын талаар санал гомдол, шинэ санаа, шинэ бараа борлуулах хүсэлт, шүүмж зэргийг вэбийн журмын дагуу чөлөөтэй илэрхийлэх, илгээх эрхтэй.

3. Вэбсайтын хэрэглэгч ба гишүүнчлэл

  1. Вэбсайт нь гишүүнчлэлтэй байна. Вэбээр үйлчлүүлэх буюу худалдан авалт хийхийг хүссэн ямар ч хэрэглэгч вэбийн гишүүн байх ёстой.
  2. Гишүүний мэдээллийн бүрэн бүтэн болон үнэн зөв байдлыг байгууллага цаг тухай бүрт шалгаж байх ба эдгээр мэдээлэл нууц байж, нууцлалыг байгууллага бүрэн хариуцна
  3. Хэрэглэгч вэбэд шинээр гишүүнээр бүртгүүлэхийн тулд шаардлагатай мэдээллүүдийг "Шинээр хэрэглэгч болох" хэсэгт бөглөх шаардлагатай.
  4. Хэрэглэгчийн мэдээллийн үнэн зөв, бодит байдалд хэрэглэгч бүрэн хариуцлага хүлээнэ.
  5. Нэг хэрэглэгч нэг л е-мэйл хаягаар гишүүн болох эрхтэй. Ашиглагдсан имэйл хаяг дахин өөр гишүүнчлэлд ашиглагдахгүй.
  6. Шинээр бүртгүүлж вэбийн гишүүн болмогц тухайн хэрэглэгчид данс үүснэ. Дансанд худалдан авалтын түүх, өөрийн мэдээлэл, сонины архив зэрэг багтах бөгөөд картын ямар ч мэдээлэл хадгалагдахгүй.
  7. Хэрэглэгч нэгэн зэрэг хэдэн ч худалдан авалт хийж болох бөгөөд худалдан авалтын тоо хэмжээ, үнийн дүнд хязгаарлалт байхгүй.
  8. Хэрэглэгч 1 өдөрт нэг сонинг 10 удаа л унших эрхтэй байна.
  9. Хэрэв хэрэглэгч худал эсвэл буруу мэдээлэл оруулсан эсвэл аливаа хууль тогтоомжийг зөрчсөн нь тогтоогдвол тухайн гишүүний дансыг хаана.

4. Интернет худалдаа

  1. http://zuuniimedee.imedia.mn вэбсайт интернетээр дамжуулан дараах бараа бүтээгдэхүүнүүдийг худалдаална. Үүнд:
   1. Цахим сонин

5. Цахим сонины худалдаа

  1. Хэрэглэгч "Зууны мэдээ " сониныг цахим хэлбэрээр захиалах боломжтой.

6. Хүргэлт

  1. Манай бараа бүтээгдэхүүн болох цахим сонин нь автоматаар тухайн хэрэглэгчийн дансанд хадгалагдана.

7. Үнэ, төлбөр тооцоо

  1. Вэбсайтад байрласан барааны үнэ банкны хураамж, үйлчилгээний ашиг нэмэгдсэн үнэ байна.
  2. Худалдан авагч төлбөрөө бүх банкны картаар хийх боломжтой.
  3. Хэрэглэгч цахим сонин захиалсан бол захиалга буцаах боломжгүй.

8. Вэбсайтын цагийн хуваарь

   1. Вэбсайтын ажиллагаа: 24 цаг

9. Бусад заалт

   1. Худалдан авагчийн мэдээлэл болон төлбөрийн талаар ямар нэг асуудал эсвэл тодруулга гарвал 77113933 тоот утсаар лавлагаа авах боломжтой.
   2. Хэрэглэгчээс гарсан гомдол, маргаантай асуудлыг вэбсайтын үйлчилгээний нөхцөл, нууцлалын баталгаа болон Монгол улсын хууль дүрмийн дагуу шийдвэрлэнэ.
   3. Хэрэглэгч санал хүсэлт, асуулт, лавлагааг e-мэйл болон 77113933 утсаар холбогдон хийж болно.
Би үйлчилгээний нөхцөлүүдийг бүгдийг зөвшөөрч байна.
2008 www.zuuniimedee.mn. Developed by Infinite Solutions Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.