iNet.mn дагах

Шим тэжээлтэй хоол хүнсэнд зарцуулсан 1 ам.доллар нь 16 ам.долларын өгөөж өгдөг

НҮБ-ын Хүнс, хөдөө аж ахуйн байгууллага (ХХААБ), НҮБ-ын Хүүхдийн сан (НҮБХС), Дэлхийн хүнсний хөтөлбөр (ДХХ), Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага (ДЭМБ) хамтран гаргасан "Ази, Номхон далайн бүсийн шим тэжээл, хүнсний баталгаат байдлын төлөв 2018" тайланг өнгөрсөн 11-р сарын 2-нд гаргаж, энэ сарын 27-нд олон нийтэд танилцууллаа.

Тайлангийн хуралд НҮБ-ын Суурин зохицуулагч Биате Транкманн, НҮБ-ын ХХААБ-ын суурин төлөөлөгч Винод Ахужа нарын хүмүүс оролцож үг хэлэн, “Хот суурин газрын шим тэжээлийн дутал” сэдвээр хэлэлцүүлэг өрнүүлжээ. 
Энэхүү тайланд 2030 он гэхэд шим тэжээлийн дутагдлын бүх хэлбэрийг арилгах Тогтвортой Хөгжлийн Зорилгод (ТХЗ2) хүрэхэд Ази, Номхон далайн бүсийн хэмжээнд тулгарч буй бэрхшээлүүдийг онцлон тусгасан байна.
Ази, Номхон далайн бүс нутагт шим тэжээлийн дуталд орсон хагас тэрбум орчим (486 сая) хүн  амьдарч байна. Дэлхий дахинд өлсгөлөнд нэрвэгсдийн тоо өсөж, 10 жилийн өмнөх түвшинд эргэн очсоныг сүүлийн үеийн тоо баримтууд баталж байна.  
Ази, Номхон далайн бүс нутагт шим тэжээлийн дуталд орсон хагас тэрбум орчим (486 сая)
хүн  амьдарч байна. 
Шим тэжээлийн дуталд өртсөн нийт хүүхдийн тэн хагасаас илүү нь Ази, Номхон далайн бүс нутагт амьдарч байна. Шим тэжээлийн архаг дутлаас жингийн илүүдэл, таргалалт үүсгэх эрсдэлтэй, бүх насны хүнд хамааралтай асуудал бөгөөд тэр дундаа хүүхдэд хүндээр тусдаг.

Өсөлтийн хоцрогдолтой 79 сая хүүхэд байна. 5-аас доош насны дөрвөн хүүхэд тутмын нэг нь тураалтай  34 сая, шим тэжээлийн архаг дутлаас болж, нас барах эрсдэлд орсон 12 сая хүүхдүүд энэ бүс нутагт амьдарч байна. Сүүлийн 10 жилийн хугацаанд хүүхдийн өсөлт хоцролтыг багасгахад ихээхэн ахиц дэвшил гарсан хэдий ч тураалыг бууруулуухад дорвитой дэвшил гарсангүй.  
Шим тэжээлийн дутал, сэтгэн бодох хөгжил хоорондоо хамааралтай тул шим тэжээлийн дутлын олон хэлбэр нь хүний нөөцийн асар их хохиролд хүргэдэг. Ийнхүү хувь хүний чадамж алдагдсанаар улс орны эдийн засгийн хөгжилд сөргөөр нөлөөлдөг байна. Зардал өгөөжийн харьцааг тооцож үзэхэд шим тэжээлийн байдлыг сайжруулах аливаа үйл ажиллагаанд зарцуулсан 1 ам.доллар 16 ам.долларын өгөөж өгч байгааг энэхүү тайланд дурджээ.
Ази, Номхон далайн бүс нутагт цаг агаартай холбоотой гамшгийн тохиолдлууд нэмэгдсээр байна. Байгалийн гамшиг нь хүнсний үйлдвэрлэлийг бууруулаад зогсохгүй хүнсний нэмүү өртгийн сүлжээг доголдуулж, хүн амын амьжиргаа, хөдөө аж ахуй болон эдийн засагт хор хохирол учруулан, шим тэжээл, хүнсний баталгаат байдалд нөлөөлдөг.
НҮБ-ын Хүнс, хөдөө аж ахуйн байгууллагын тооцоолсноор Ази тив 2005-2015 онд 48 тэрбум ам.долларын хохирол амссан байна. Цаг ууртай холбоотой аливаа тохиолдлыг даван туулах, үүсч болзошгүй гарз хохирлыг багасгах чадавхтай болоход улс орнууд хөдөө аж ахуйн салбарынхаа хөгжлийг шинэчлэн өөрчлөх шаардлагатай байна.   
Хүүхдүүд шим тэжээлийн дуталд өртөх бас нэг гол шалтгаан нь аюулгүй хүнс, усан хангамж, ариун цэвэр, эрүүл ахуйн байгууламжийн хүртээмж муу байдагтай холбоотой.
Түүнчлэн бүс нутгийн хэмжээнд хүүхэд болон насанд хүрэгчдийн дунд таргалалт нэмэгдэж буй гаж бөгөөд бодит байдлыг энэхүү тайланд онцолжээ. Одоогийн байдлаар Ази, Номхон далайн бүс нутаг хүүхдийн таргалалт хамгийн ихээр өсөж буй бүс болоод байна.
Тав хүртэлх насны 14.5 сая хүүхэд илүүдэл жинтэй байгаа бөгөөд бүс нутгийн хэмжээнд давс, сахар, өөх тос ихтэй боловч зайлшгүй шаардлагатай шим тэжээлийн агууламж бага, хямд үнэтэй, эрүүл бус, боловсруулсан хүнсний хэрэглээ хүүхдүүдийн дунд их байна.
Орон нутгаас хот суурин газар руу шилжих хөдөлгөөн хурдтай үргэлжилж, энэ нь амьжиргааны түвшин доогуур айл өрхүүдийг ихээр хамаарч байгаагаас олон орныг хот суурин газрын шим тэжээлийн дутал гэх хүндрэлтэй асуудалтай нүүр тулахад хүргэж байна. Одоогийн хотжилтын хурдыг харгалзан үзвэл, 2030 он гэхэд Ази тивийн нийт хүн амын 55 гаруй хувь нь хот, суурин газарт амьдрах болно гэж тооцоолжээ. Хотжилт нь эдийн засгийн олон боломжийг авчрах хэдий ч ихэнхдээ эдийн засгийн өсөлтийн тэнцвэргүй байдалд хүргэдэг тул хүүхэд, насанд хүрэгчдийн дунд хурдацтай таргалалт, шим тэжээлийн дутал тогтмол өсөх хандлагатай байгаа юм.  

МОНГОЛД 5 ХҮРТЭЛХ НАСНЫ ХҮҮХДИЙН 90 ХУВЬ, ЖИРЭМСЭН ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН 95 ХУВЬ НЬ Д АМИНДЭМИЙН ДУТАЛТАЙ БАЙНА
Монголын хоол тэжээлийн үндэсний IV, V судалгаанаас: 
 • Ядуурлын түвшин 29.6 хувь (ДНБ-ны тооцоо)
   
 • 5 хүртэлх насны хүүхдийн 90 хувь, жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн 95 хувь, эрэгтэйчүүдийн 82 хувь Д аминдэмийн дуталтай байна. Түүнчлэн нийт бүс нутаг, нийгэм эдийн засгийн бүх
  бүлгийн хүмүүс Д аминдэмийн дуталтай байна.
   
 • А аминдэмийн дуталтай болон нөөц багатай хүүхдийн үзүүлэлт нийт бүс нутагт нэмэгдэх хандлагатай.
   
 • 2-59 сартай хүүхдийн 27 хувь, жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн 21 хувь цус багадалттай, 6-59 сартай хүүхдийн 21 хувь, жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн 30 хувь төмөр дуталтай.
   
 • Илүүдэл жинтэй хүмүүсийн тархалт бүх бүс нутаг жигд өндөр хувьтай, эмэгтэйчүүдийн 46 хувь, эрэгтэйчүүдийн 49 хувь илүүдэл жинтэй байна.
 • Сургуулийн насны хүүхдүүдийн дунд таргалалт маш эрчимтэй өссөн байна. 2010 онд хийсэн Хоол тэжээлийн үндэсний IV судалгаанаас харахад тухайн үед хүүхдийн таргалалт 4.3 хувь байсан бол 2017 оны Хоол тэжээлийн үндэсний V судалгааны үзүүлэлтээр 28.6 хувь болж эрс өсчээ. Илүүдэл жинтэй 4 хүүхэд тутмын 1 нь хэт таргалалттай (6.4%) байгаа бөгөөд Улаанбаатар хотод сургуулийн насны 3 хүүхэд тутмын 1 нь (34 хувь) илүүдэл жинтэй байна.
 • Хоол тэжээлийн үндэсний V судалгаанаас харахад өсөлт хоцрогдолтой хүүхдийг хэвийн өсөлттэй хүүхэдтэй (11 хувь) харьцуулбал жингийн илүүдэлд өртөх магадлал харьцангүй өндөр (20.5 хувь) байна.
   
 • Хүнсний баталгаат бус байдал шим тэжээлийн дуталд орох гол хүчин зүйл болдог дэлхий дахинд ажиглагддаг зүй тогтол Монгол Улсын Хоол тэжээлийн үндэсний V судалгаагаар мөн батлагдаж байна. Хүнсний баталгаат байдал хангагдсан өрхүүдтэй харьцуулбал хүнсний баталгаат байдал алдагдсан айл өрхийн 5 хүртэлх насны хүүхдүүдийн өсөлт хоцрох, тураалд орох эсвэл хүүхэд бага жинтэй төрөх байдал илүү байна.
   
 • Орон нутагт хүн амын 20 хувьд цэвэр, баталгаат ундны усны хүртээмж дутмаг, нийт хүн амын гуравны нэг нь сайжруулсан ариун цэврийн байгууламж ашигладаггүй байдал нь хүүхдийн шим тэжээлийн дуталд өртөх байдлыг ихэсгэж байна.  
   
 • Зорилтот бүлгийн өрхийн хүнсний баталгаат байдал, шим тэжээлийн асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор хэрэгжүүлж буй хүнсний талон олгох нийгмийн хамгааллын үйл ажиллагаа нь эмзэг бүлгийн айл өрхийг хоол тэжээлийн хомсдолд орох эрсдэлийг тодорхой хэмжээгээр бууруулж байна. Иймд энэ чиглэлийн арга хэмжээг улам сайжруулан, бэхжүүлж эмзэг бүлгийн айл өрхийн хүнсний баталгаат байдлыг хангах хэрэгтэй байна.
   
скачать dle 12.0

Сэргээш хэрэглэсэн нь тогтоогдсон бөхчүүдийн барилдах эрхийг хоёр жилээр хаслаа

Өнөөдөр, 09:42

ЭЗХ-ийн сайд асан Н.Батбаяр нарын хэргийг шүүхэд шилжүүлэв

Өнөөдөр, 09:41

УИХ-ын 22 гишүүн бүрэн эрхээсээ татгалзахад бэлэн байгаагаа илэрхийлэв

Өнөөдөр, 09:40

УИХ-ын 22 гишүүн бүрэн эрхээсээ татгалзахад бэлэн байгаагаа илэрхийлэв

Өнөөдөр, 09:39

Согтуу этгээд эхнэрийг нь авч явсан эмнэлгийн машины араас мөргөж, эмчийг нь гэмтээжээ

Өнөөдөр, 09:37

Бөхийн өргөө, 100 айл орчмын иргэд гэрээсээ гарахгүй байхыг зөвлөж байна

Өнөөдөр, 09:34

Ерөнхийлөгч Х.Баттулга утаанд зарцуулсан бүх мөнгөний зарцуултыг сонсохыг УИХ-д санал болгов

10/12/2018, 17:52

Гадаадад боловсрол эзэмшсэн шилдэг 100 залуу парламентын Доод танхим байгуулна

10/12/2018, 17:42

"Ralph breaks the internet" хүүхэлдэйн кино “Box office”-ийн жагсаалтыг дахин тэргүүлэв

10/12/2018, 17:39

Согтуу эрэгтэй хоолны газар буу гарган, танхайрчээ

10/12/2018, 17:37

Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 320 мянган төгрөг болгож оны эхний өдрөөс мөрдөнө

10/12/2018, 17:36

Сэтгүүлчдийн ур чадварыг үнэлсэн "Ган үзэг-2018" оны тэргүүн наадмын шилдгүүд тодров

10/12/2018, 17:34

Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүх захирамж гарган хотын даргыг үүрэгт ажлаас нь чөлөөллөө

10/12/2018, 17:30

“Хорт хавдар хүний амь насанд дахин заналхийлэхгүй”

9/12/2018, 13:01

Шинэ МАНАН мэндлэв

9/12/2018, 12:42

90-ээд оныхон ирээдүйд тэтгэвэр авч чадахгүй

9/12/2018, 12:39

Мексикийн гоо бүсгүй “Дэлхийн мисс-2018”-ийн титэм зүүлээ

9/12/2018, 12:19

"Миний цуглуулсан хорвоо" тэмээн жингийн цуваа Улаанбадрах суманд яруу найрагчийн хүсэл сэтгэлийн тээсээр очлоо.

8/12/2018, 17:49

МОНГОЛЧУУД АНУ-Д АЛБАН ЁСООР АЖИЛЛАЖ АМЬДРАХ БОЛОМЖТОЙ БОЛЛОО

8/12/2018, 16:58

Таканоива Баасандорж зодог тайллаа

8/12/2018, 16:46

13 иргэнээс 70 сая төгрөг цахимаар залилжээ

8/12/2018, 16:41

БНАСАУ-ын Гадаад хэргийн сайд Ри Ён Хо манай улсад айлчилж байна

8/12/2018, 16:38

“National Geographic” сэтгүүлийн 2018 оны шилдэг зургууд

7/12/2018, 15:02

ҮНЭ ТОХИРОЛЦОХ ХУДАЛДААНД УРЬЖ БАЙНА

7/12/2018, 13:50

Л.Оюун-Эрдэнэ гишүүн ээ, та шударга хүн мөн үү?

7/12/2018, 12:03

Ц.Энхбат: Намын засаглалыг халж “Түмний 76”-г ард нийтийн санал асуулгаар сонгоно

7/12/2018, 12:00

Монголын анхны шоколадан урлалын үзэсгэлэн

6/12/2018, 15:09

Э.Одбаяр: Хөдөлмөрийн үндэсний намыг байгуулаагүй, худалдаж авсан

6/12/2018, 14:10

"Шинэ Ховд'' хөрөнгө оруулалт хөгжлийн чуулган болно

6/12/2018, 14:02

Биеийн жин 10 хувиар буурахад чихрийн шижин өвчний эрсдэл 50 хувиар буурдаг

6/12/2018, 11:07

УИХ-ын дарга М.Энхболд өөрийн хүсэлтээр албан тушаалаасаа огцорч магадгүй

30/11/2018, 19:43

“Манай хороо-Миний гудамж” аяныг үнэлэн дүгнэх, байр эзлүүлэн шалгаруулах ажлын хэсгүүд байгуулагдаж байна

21/09/2018, 11:54

Хоёр Солонгосын удирдагчид хамтарсан баримт бичигт гарын үсэг зурлаа

19/09/2018, 12:33

Австралид алим, гадилаас зүү гарсныг шалгаж эхэлжээ

19/09/2018, 11:40

Лавров: НҮБ-ын энхийг сахиулах ажиллагааны үндсэн зарчмыг хэвээр хадгалах хэрэгтэй

26/09/2018, 10:45

“Хаадын тоглоом” шилдэг цувралаар шалгарчээ

19/09/2018, 11:45

Нийслэлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудад автомашин хүлээлгэж өглөө

21/09/2018, 11:51

Ил-20 нисэх онгоц сүйрсэнтэй холбоотойгоор эрүүгийн хэрэг үүсгэжээ

19/09/2018, 12:31

“ГААЛИЙН ИТГЭМЖЛЭЛ” ХӨТӨЛБӨР ХИЛ, ГААЛИАР ШУУД НЭВТРЭХ БОЛОМЖИЙГ ОЛГОНО

11/09/2018, 14:08

Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүх АНУ-д оршин суугаа Монгол иргэдтэй уулзав

21/09/2018, 13:46

Монгол, Британийн хамтын ажиллагааны асуудлаар санал солилцов

26/09/2018, 12:40

“ДЭД БҮТЦИЙН ТӨВ”-ийн ажлыг түргэвчлэхийг үүрэг болголоо

21/09/2018, 11:43

Эммануэл Макрон Францын түүхэнд хамгийн нэр хүнд муутай ерөнхийлөгчөөр тодорчээ

6/09/2018, 10:00

НҮБ МОНГОЛ УЛСЫН УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТТЭЙ ХОЛБООТОЙ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ АЖЛЫГ ӨНДРӨӨР ҮНЭЛЭВ

14/09/2018, 14:21

НЭМЭЛТ ТАТВАР ХЭРХЭН НӨЛӨӨЛЖ БАЙГАА ТАЛААР СУДАЛГАА ЯВУУЛЖЭЭ

14/09/2018, 14:23

Эрүүл мэндийн хичээлийг ЕБС-иудад дахин сэргээв

21/09/2018, 12:45

Улиастай уулзвараас Баянзүрхийн товчоо хүртэлх замыг шинэчлэн өргөтгөж, зорчих хэсгийг нээлээ

21/09/2018, 11:53

Нийслэлийн удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөн боллоо

24/09/2018, 10:48

“Солонгосын долоо хоног 2018” нээлтээ хийв

19/09/2018, 13:31

Японы тэрбумтан SpaceX компанийн анхны жуулчин болно

19/09/2018, 11:38

Улс тунхагласан баяраа угтаж шатрын их мастерууд хоёр өдөр өрсөлдөнө

27/11/2018, 11:34

Эммануэл Макрон Францын түүхэнд хамгийн нэр хүнд муутай ерөнхийлөгчөөр тодорчээ

6/09/2018, 10:00

Э.Бат-Үүл нарын 10 хүнд холбогдох хэрэг шүүхэд ирлээ

5/12/2018, 11:46

“Sony’s 2015 World “фото зурагчдын шагнал гардуулах арга хэмжээнээс өндөр үнэлгээ авсан 15 зураг

7/06/2018, 19:20

УИХ-ын дарга М.Энхболд өөрийн хүсэлтээр албан тушаалаасаа огцорч магадгүй

30/11/2018, 19:43

Зам, тээврийн хөгжлийн сайд Я.Содбаатар Европын холбооны гишүүн улсуудаас монгол улсад суугаа элчин сайд нартай уулзав

30/11/2018, 13:26

Улаанбаатар “Ногоон хотууд” хөтөлбөрт нэгдсэн Азийн анхны хот боллоо

30/11/2018, 13:20

У.Хүрэлсүх: УИХ-д суудалтай цөөн хэдэн нам Үндсэн хуулийг өөрчилж болохгүй

29/11/2018, 12:28

Компьютер ашиглахгүйгээр программ хангамж заадаг багш

28/11/2018, 11:04

ЖДҮ-тэй холбогдсон гишүүдийг МАН-ын УЗ-ийн хуралд оруулахгүй байх ШААРДЛАГА хүргүүллээ

27/11/2018, 12:18

“Baikal Fashion week”-т” оролцох монгол дизайнерууд: Бид нэгдэж, бие биеэ дэмжин ажиллана

27/11/2018, 10:56

Зохих зөвшөөрөлгүй эзэмшиж байсан газрыг чөлөөллөө

26/09/2018, 12:47

Сэргээш хэрэглэсэн нь тогтоогдсон бөхчүүдийн барилдах эрхийг хоёр жилээр хаслаа

Өнөөдөр, 09:42

ЭЗХ-ийн сайд асан Н.Батбаяр нарын хэргийг шүүхэд шилжүүлэв

Өнөөдөр, 09:41

УИХ-ын 22 гишүүн бүрэн эрхээсээ татгалзахад бэлэн байгаагаа илэрхийлэв

Өнөөдөр, 09:40

УИХ-ын 22 гишүүн бүрэн эрхээсээ татгалзахад бэлэн байгаагаа илэрхийлэв

Өнөөдөр, 09:39

Согтуу этгээд эхнэрийг нь авч явсан эмнэлгийн машины араас мөргөж, эмчийг нь гэмтээжээ

Өнөөдөр, 09:37

Бөхийн өргөө, 100 айл орчмын иргэд гэрээсээ гарахгүй байхыг зөвлөж байна

Өнөөдөр, 09:34

Ерөнхийлөгч Х.Баттулга утаанд зарцуулсан бүх мөнгөний зарцуултыг сонсохыг УИХ-д санал болгов

10/12/2018, 17:52

Гадаадад боловсрол эзэмшсэн шилдэг 100 залуу парламентын Доод танхим байгуулна

10/12/2018, 17:42